Październik 2017

"Objawienia Fatimskie"

Dnia 10 X 2017r. klasy IV-VI wyjechały na wycieczkę do Białegostoku na sztukę teatralną pt. "Objawienia Fatimskie". Sztuka została wystawiona przez uczniów SP nr 16 w Białymstoku. Dzieci grające poszczególne role (pastuszków i Maryi) przypomniały słowa, które Matka Boża 100 lat temu przekazała światu : "Codziennie odmawiajcie różaniec".W drodze powrotnej w planie była pizzeria. Opiekunami wycieczki były pani Alicja Wynimko, Agnieszka Miłaszewska oraz Katarzyna Krzyśpiak.

Pasowanie na ucznia.

Zbliżające się Święto Komisji Edukacji Narodowej oraz pasowanie na ucznia klasy pierwszej to dwa ważne powody, dla których spotkaliśmy się na piątkowej akademii. Młodzi uczniowie pod opieką swojej wychowawczyni p. Grażyny Porzeckiej przygotowali sympatyczną część artystyczną, w której pokazali, że godni są miana uczniów szkoły podstawowej.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Porządek dnia 13 października 2017:
-9:00 spotkanie klas z wychowawcami
-9:45-10:00 przerwa obiadowa
-10:00 uroczysta akademia z pasowaniem uczniów klasy pierwszej.

"Babie lato w skansenie"

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej w dniach 26-27 września wzięli udział w niecodziennym wydarzeniach. W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej zorganizowano cykl warsztatów i pokazów pod tytułem "Babie lato w skansenie". Oferta okazała się niezmiernie interesująca. Chociaż miejsce to jest znane naszym dzieciom, bo już wielokrotnie odwiedzaliśmy skansen, jednak to, co tym razem zaoferowali realizatorzy akcji, szczególnie przypadło do gustu naszym milusińskim.

Wirtualna Rzeczywistość

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej zaprasza do udziału w
innowacyjnym projekcie edukacyjnym dla uczniów klasy I-VI.