Konkurs „Zakładka do mojej ulubionej książki”

W ramach szkolnego konkursu plastycznego do biblioteki Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej wpłynęło wiele pięknych zakładek do książek. Konkurs, zorganizowany dla klas „O”- VI szkoły podstawowej, miał na celu rozwijanie zdolności manualnych uczniów, ich wyobraźni twórczej, a przede wszystkim zainteresowań czytelniczych. Prace mogły być wykonane w dowolnej technice plastycznej, z wyjątkiem pasteli, plasteliny, materiałów sypkich i innych brudzących czy też niszczących książki. Istniała możliwość przygotowania prac indywidualnie bądź z członkami rodziny, co więcej dozwolone było zgłoszenie dowolnej ilości zakładek, jednak komisja podczas oceniania brała pod uwagę tylko najładniejszą. Zakładki rozpatrywano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy „0”-III i IV-VI. Jury, wyłaniając laureatów, doceniało pomysłowość i trwałość pracy, estetykę jej wykonania oraz zastosowaną technikę. W sumie nagrodzono 27 osób. Część prac zlicytowano podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez szkołę 28 maja bieżącego roku. Dochód z tej licytacji przeznaczony jest na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów klas I-III SP. Pozostałe prace zdobią tablicę wiszącą przy bibliotece. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zgłoszone prace!
Organizatorzy: Małgorzata Radziszewska, Joanna Ścibek-Trypus, Agnieszka Miłaszewska