„Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej”

Czy nasi pierwszoklasiści potrafią już czytać? Ależ oczywiście! Uczniowie w ciągu tego roku szkolnego poznali wszystkie literki polskiego alfabetu i często odwiedzali bibliotekę w drugim semestrze. Zachęcani przez wychowawcę i bibliotekarza wypożyczali książeczki z wierszami znanych poetów polskich, które również pomagały w ćwiczeniu trudnej umiejętności czytania.
W związku z powyższym, wszyscy uczniowie klasy I otrzymali po jednym egzemplarzu „Elementarza”, a także certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje czytelnicze oraz fakt przyjęcia do grona czytelników biblioteki szkolnej. (tekst Agnieszka Miłaszewska)