Ubezpieczenie

Kochani Rodzice ❤️❤️❤️
Rada Rodziców, po wnikliwej analizie przedstawionych ofert ubezpieczeń uczniowskich, wybrała na ten rok szkolny AVIVĘ. Bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się z propozycjami stawek, ponieważ w tym roku szkolnym to Wy decydujecie za jaką kwotę chcecie ubezpieczyć swoje dzieci. W załączniku jest oświadczenie rodzica o wyborze stawki, które należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do wychowawcy klasy najpóźniej do 15 października.
Oświadczenie można również otrzymać w sekretariacie szkoły. Prosimy też o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Wszystkie informacje są dostępne jako załączniki na stronie internetowej szkoły http://www.zsczwk.net/ , na stronie AVIVA oraz w sekretariacie.
Pliki do pobrania:
Oferta
Ogólne warunki
Oświadczenie dla Rodziców
Postanowienia dodatkowe
Oddział: