Święto Komisji Edukacji Narodowej

To jeden z najważniejszych dni w naszym szkolnym kalendarzu. Do grona uczniów przyjmujemy uroczyście pierwszaczki. Młodzi uczniowie wykazać się muszą wiedzą o naszym kraju i jego symbolach. W tym roku pierwszoklasiści pokazali też , że pięknie wykonują polskiego chodzonego - poloneza. Dyrekcja przyjęła ich ślubowanie oraz pasowała na uczniów. Obdarowani pięknymi prezentami od starszych kolegów oraz Rady Rodziców najmłodsi udali się na poczęstunek.
W dniu tym do szeregu życzeń kierowanych do grona pedagogicznego dołączyli się przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, obdarowując pracowników szkoły własnoręcznie zrobionymi babeczkami. Pani Dyrektor uwieńczyła całą uroczystość wręczając nagrody za całoroczną pracę, które otrzymały w tym roku panie: Anna Gąsiewska, Elżbieta Dołżyńska oraz Sylwia Walesiuk. Specjalną nagrodę otrzymała pani Agnieszka Miłaszewska - nagrodę Burmistrza Czarnej Białostockiej.
Oddział: