Projekty EU


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoNAZWA PROJEKTU „Świadome wychowywanie – drogą do realizacji marzeń”
ZAŁOŻENIA PROJEKTU Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) zamieszkujących obszary wiejskie Gminy Czarna Białostocka.
W ramach zajęć zapewniamy konsultacje z psychologiem i logopedą.
Rodzicom proponujemy możliwość dostępu do Internetu oraz kursów e-learningowych, pozwalających na uzupełnianie i rozwijanie kwalifikacji zawodowych bądź też posiadanych zainteresowań.
W ramach projektu zapewniamy bezpłatny transport dzieci i ich rodziców na zajęcia.
Spotkania informacyjne odbędą się w dniach 11.02.2010 o godz. 16.00 oraz 15.02.2010 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej podczas których podane zostaną szczegółowe zasady rekrutacji uczestników projektu oraz program działań.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr 698234103 lub 698519658 lub w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.
zobacz szczegóły projektu
NAZWA PROJEKTU „ Dajmy szansę rozwoju dzieciom z obszarów wiejskich”
ZAŁOŻENIA PROJEKTU Projekt skierowany do grupy 90 uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej, zamieszkujących teren wiejski Gminy Czarna Białostocka.
Proponowane działania mają na celu zorganizowanie uczniom zajęć pozalekcyjnych pobudzających ich proces edukacyjny oraz rozwijających ich pasje i zainteresowania.
Przewidziane są następujące zajęcia:
- plastyczno-artystyczne
- korektywa
- zajęcia informatyczne
- zajęcia z pedagogiki zabawy (KLANZA)
- nauka jazdy konnej
Każdy z uczniów będzie mógł wziąć udział w jednym z proponowanych bloków tematycznych.
Ponadto na świetlicy szkolnej będą prowadzone działania wspierające dzieci w odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu się do zajęć szkolnych a także wpływające na integrację oraz aktywizację wspólnie podejmowanych inicjatyw.
Zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 11.02.2010
o godz. 16.00 oraz 15.02.2010 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej, podczas których podane zostaną szczegółowe zasady rekrutacji uczestników projektu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 698234103 lub 698519658 lub w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.
zobacz szczegóły projektu