Dajmy szansę rozwoju dzieciom z obszarów wiejskich

NAZWA PROJEKTU
„ Dajmy szansę rozwoju dzieciom z obszarów wiejskich”
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Projekt skierowany do grupy 90 uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej, zamieszkujących teren wiejski Gminy Czarna Białostocka.
Proponowane działania mają na celu zorganizowanie uczniom zajęć pozalekcyjnych pobudzających ich proces edukacyjny oraz rozwijających ich pasje i zainteresowania.
Przewidziane są następujące zajęcia:
- plastyczno-artystyczne
- korektywa
- zajęcia informatyczne
- zajęcia z pedagogiki zabawy (KLANZA)
- nauka jazdy konnej
Każdy z uczniów będzie mógł wziąć udział w jednym z proponowanych bloków tematycznych.
Ponadto na świetlicy szkolnej będą prowadzone działania wspierające dzieci w odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu się do zajęć szkolnych a także wpływające na integrację oraz aktywizację wspólnie podejmowanych inicjatyw.
Zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach 11.02.2010
o godz. 16.00 oraz 15.02.2010 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej, podczas których podane zostaną szczegółowe zasady rekrutacji uczestników projektu.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 698234103 lub 698519658 lub w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.

DOKUMENTY DO
POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Informacja o przedłużonej rekrutacji
Oświadczenie rodzica o wyr. zgody na przetwarzanie danych osobowych
Regulamin rekrutacji

REALIZACJA PROJEKTU
W ramach projektu: ”Dajmy szansę rozwoju dzieciom z obszarów wiejskich” działaniami objętych zostało 90uczniów i uczennic klas I-VI Szkoły Podstawowej. W ramach projektu oferujemy wsparcie pedagogiczne w zakresie trudności związanych z nauką. Uczniowie mają możliwość skorzystania z pomocy pedagoga w trakcie trwania godzin świetlicowych. Ponadto stworzone zostały koła tematyczne w ramach zajęć pozalekcyjnych. Są to:
-zajęcia informatyczne
-zajęcia z korektywy
-nauka jazdy konnej
-zajęcia z pedagogiki zabawy (KLANZA)
-zajęcia artystyczno-plastyczne
Zajęcia cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

1.Zajęcia plastyczne.
2.Zajęcia z korektywy.
3.Zajęcia informatyczne.
4.Zajęcia z pedagogiki zabawy (KLANZA)
5.Zajęcia edukacyjno-wspierające.
6.Nauka jazdy konnej.